Modificar fermentació ruminal

Quadre resum. Components emprats per modificar les fermentacions del rumen i llocs on actuen. (Van Nevel et Demeyer 1988 citat a Jouany, 1994)

Digestió 02Digestió 02 [400 Kb]