Racionament i dejeccions

Prats i pastura

Resum i comentaris a l’article: «Les prairies, une richesse et un support d’innovations pour des élevages de ruminants plus durables et acceptables. Michaud A., Plantureux S., Baumont R., Delaby L., INRAE Prod. Anim., 2020, 33 (3), 153-172. »

FT29_Racions amb enclova (3)

Full tècnic d'algunes racions amb enclova, com a principal farratge

FT_29FT_29 [153 Kb]

FT28_Racions amb enclova (2)

Full tècnic d'algunes racions amb enclova, com a principal farratge

FT_28FT_28 [145 Kb]

FT27_Racions amb enclova (1)

Full tècnic d'algunes racions amb enclova, com a principal farratge

FT_27FT_27 [119 Kb]

FT26_Potencialitat enclova ensitjada

Full tècnic sobre la potencialitat de l'enclova ensitjada - bolles o encintada i trinxera - valors d'una sèrie de dades de diferents ensitjats

FT_26FT_26 [99 Kb]

FT25_Potencialitat de l'enclova segon any

Full tècnic sobre la potencialitat productiva de l'enclova de segon any, en tots els seus estats vegetatius

FT_25FT_25 [122 Kb]

FT24_Potencialitat productiva de l'enclova 1r any

Full tècnic sobre la potencialitat de l'enclova de primer any, en tots els seus estats vegetatius en verd

FT_24FT_24 [120 Kb]

FT23_Valor nutritiu de l'enclova

Full tècnic sobre el valor nutritiu de l'enclova (hedysarium coronarium) en base a les dades de SA GRANJA, Maó (Menorca).

FT_23FT_23 [166 Kb]

FT22_Notes formulació

Full tècnic 22, en el qual es resumeixen alguns canvis fets en el plantejament i la manera en que ho resolem

FT_22FT_22 [121 Kb]

FT21_Ensitjats cereals

Algunes racions amb ensitjats de cereals

FT_21FT_21 [196 Kb]

FT20_Ensitjat raigràs i racions

Potencialitat de l'ensitjat de raigràs i racions

FT_20FT_20 [193 Kb]

FT19_Fenc de veça i racions

Exemples de racions amb fenc de veça. Potencialitat d'aquest farratge.

FT_19FT_19 [186 Kb]

FT18_Racions amb fenc d'alfals

A partir de les dades de les taules es formulen racions amb fenc d'alfals com a farratge principal

FT_18FT_18 [187 Kb]

F17_Fenc d'alfals

Full tècnic on es pot veure la potencialitat del fenc d'alfals en diferents estats vegetatius

FT_17FT_17 [183 Kb]