Valoració nutritiva, variabilitat

Resum de l'article sobre variabilitat en la valoració nutritiva dels aliments. JDSci 1998.

Kertz AF. 1998. Variability in delivery of nutrients to lactating dairy cows. J Dairy Sci 81:3075‐3084.

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*