Aplicació informàtica: Costos en vedells

Aplicació Excel sobre costos en engreix de vedells. A. Cañavate, 2011.

Es tracta de diferents fulls de càlcul, amb el mateix format, on s'inclouen les despeses i característiques més importants de l'engreix de vedells. Des de frisó a creuats i pasters. Només té el valor d'exemple, i podem canviar els valors de les celdes permeses. En cas de voler desactiva les protegides us podeu adreçar al grup.

  • Kneewswed

    http://vslevitrav.com/ - filitra vardenafil tablets

    03/04/2021 06:26

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*