Aplicació informàtica: Eina per a la simulació seguiment preus

Aplicació informàtica per al seguiment de preus en el sector lleter

Aquesta aplicació complementa el document Fons de Garantia del sector