Bases i Maneig

Eficiència energètica en les explotacions de vaques de llet

ESTUDI DEL POTENCIAL DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE MENORCA

Eficiència energètica en les explotacions de vaques de llet (PRESENTACIÓ)

Resum i presentació de l'ESTUDI DEL POTENCIAL DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE MENORCA

Factors de producció de proteïna

Revisió bibliogràfica sobre els principals factors relacionats amb el contingut en proteïna de la llet. Carlos Zaragoza, 1998.

Condició corporal i producció de proteïna

Relacions entre la producció i el contingut de proteïna amb els factors de la producció de llet. Carlos Zaragoza, 1998.

Condició corporal i producció de proteïna

La relació entre la condició corporal i la producció de proteïna. Treball d'investigació. Marta Masalles, 1996.

Factors climàtics i producció

Article en anglès. Els factors climàtics i la producció de llet. JDSci 1988.

Cria i recria de vedelles reposició

Presentació sobre les etapes de cria i recria de vedelles. Máximo Espadas.

De la reproducció al part

Presentació sobre la reproducció fins el part en vaques de llet. Máximo Espadas.

Explotació i competitivitat

Article. La competitivitat en les explotacions de vaques de llet. Frisona Española, 2008.

Millora maneig explotació a l'Alt Empordà

Proposta de millora del maneig d’una explotació de vaques de llet a l’Alt Empordà a partir de l’anàlisi de gestió integral. M. Nogué, 2008.