Bases i Maneig

Racionament i qualitat de llet (pastura Menorca)

La qualitat de la llet segons la modalitat del racionament alimentari dins del sistema de pastura a Menorca. S. Olives, 2009.

Sistema amb recursos propis

Presentació. L’alimentació a partir dels recursos propis. Adequació del sistema productiu de l’explotació. 2010.

Explotacions ecològiques Baixa Normandia

Document en francès. Viure de la llet i de la carn, explotacions ecològiques a la Baixa Normandia. Institut de l'Élevage. 2009