Conceptes generals

Contingut

Dins d'aquest apartat CONCEPTES GENERALS s'inclouen arxius sobre metodologia dels treballs, vocabularis tècnics, arxius sobre anatomia, ingestió, digestió, metabolisme, gestió, etc., sempre des d'un punt de vista didàctic, sense pretendre abastar més enllà del contingut propi de aquesta pàgina web.