De la reproducció al part

Presentació sobre la reproducció fins el part en vaques de llet. Máximo Espadas.