Desplaçament del quall

Resum. Factors nutricionals de risc en l’etiologia del desplaçament del quall a vaques de llet. JDSci 1997.

R.D. Shaver. 1997. Nutritional risc factors in the etiology of left displaced abomasum in dairy cows: a review.  J Dairy Sci 80:2449‐2453.

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*