Eficiència energètica en les explotacions de vaques de llet

ESTUDI DEL POTENCIAL DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE MENORCA

Treball realitzat per la nostra companya SABINA OLIVES TIMONER per encàrrec del CONSELL INSULAR DE MENORCA