Eficiència nutritiva i robustesa

Resum i comentaris a l'article Modélisation de l’efficience et de la robustesse chez les ruminants, le point de vue nutritionnel. Daniel SAUVANT. INRAE Prod. Anim., 2020, 33 (1), 53-64.

Tracta de l'eficiència i la robustesa dels remugants. Alerta sobre la selecció feta només en el rendiment lleter. El sistema INRA-2018 inclou models sobre eficiència i robustesa

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*