Explotacions Engreix Vedells

Recria i engreix de vedells

Presentació del procés d'engreix. Máximo Espadas

Fase acolliment vedells

Sèrie de fotos de l'acolliment de vedells, per a posterior distribució a les explotacions de cria i d'engreix

Fase de cria

Fotos de la fase de cria de vedells destinats a engreix

Fase d'engreix

Fotos de la fase d'engreix de vedells