Fons de garantia del sector

Proposta de creació d'un fons de regulació de costos en el sector

En aquest document, juntament amb la simulació de l'aplicació Microsoft EXCEL, es proposa una eina per a fer el seguiment dels preus de la llet (al productor i al consum), a partir de les dades de l'exercici anterior. A la vegada, pot servir per la situació pròxima, sense quotes a la producció, i intentar responsabilitzar-se de les variacions dels preus, a partir de l'anàlisi de costos. En poques paraules: discutir amb dades i resultats (menys explotacions tipus, més gestió tècnica i econòmica).

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*