Formatge

Article en francès. Relació entre les condicions de producció i la transformació en formatge. INRA, 2006.

A. Lucas, S. Hulin, V. Michel, C. Agabriel, J.-F. Chamba, E. Rock,, J.-B. Coulon. 2006. Relations entre les conditions de production du lait et les teneurs en composés d’intérêt nutritionnel dans le fromage: étude en conditions réelles de production. INRA Prod. Anim.,  19 (1), 15-28.

Formatge 01Formatge 01 [977 Kb]

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*