Gestió econòmica: resultats i possibilitats de millora

Presentació de la ponència: La gestió econòmica a l'explotació de vaquí de llet: resultats i possibilitats de millora. Jordi Maynegre Santaulària.

La ponència de Jordi Maynegre, exhaustiva, com sempre, presentada a la Fira de l'Ascensió, Granollers, el 6.05.2015, consta de tres parts:

  1. Conjuntura del sector lacti a Catalunya
  2. Resultats econòmics d’explotacions europees. Grup de gestió EDF (European Dairy Farmers)
  3. Anàlisi desglossat d’ingressos i despeses. Possibilitats de millora

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*