Gestió tècnica i econòmica

Contingut

GESTIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA: Té tres carpetes

TEORIA I PRÀCTICA (inclou l'esquema de gestió empresarial i explicacions sobre l'aplicació en explotacions de vaques de llet)

RESULTATS GESTIÓ ECONÒMICA (són arxius d'articles sobre els resultats a Catalunya, majoritàriament)

 GESTIÓ FACTORS DE PRODUCCIÓ (arxius sobre la influència econòmica dels factors de producció en el resultat de la gestió)