Ingredients

Taula d'aliments

Taula d'aliments per a remugants. Catalunya, 2013

Valoració nutritiva d'ingredients

Es tracta d'una aplicació per calcular el valor nutritiu d'un farratge o d'un concentrat a partir de les dades de l'anàlisi química d'una mostra. Segueix el mètode INRA. Al full valoració s'inclouen les instruccions.

Valoració nutritiva: un exemple

Exemple dels passos a seguir en la valoració nutritiva de farratges. Jordi Maynegre Santaulària, 2013.

Es tracta d'una aplicació EXCEL on es pot seguir el procés de càlcul en la valoració nutritiva de farratges, seguint el sistema INRA.

Valoració sensorial de farratges

Valoració nutritiva unifeed

Si disposem de la composició de l'unifeed (components i quantitat de cadascun d'ells) i l'anàlisi química d'una mostra de la mescla, podem interpretar el valor nutritiu de la mescla unifeed (UFL, PDIN, PDIE, entre d'altres nutrients).

Es tracta d'una aplicació no contrastada amb la realitat i, per tant, s'inclou com a mètode de discussió