Investigació i societat

Article sobre Investigació i societat, publicat en LA LAMENTABLE (http://lamentable.org/?p=8281) el 3 de febrer de 2013. Autor: Antoni Seguí Parpal.

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*