L'explotació de remugants

L'explotació de remugants

Les explotacions de remugants, aspectes generals. Jordi Maynegre Santaulària

Primer document.

Etnologia bovina

Presentació ETNOLOGIA BOVINA. Jordi Maynegre Santaulària.

Segon document

Complement formatiu Explotació remugants

Presentació COMPLEMENT FORMATIU I TERMINOLOGIA. Jordi Maynegre Santaulària.

Tercer document

Etnologia ovina i cabrum

Presentació ETNOLOGIA OVINA I CABRUM. Jordi Maynegre Santaulària. Quart document

Els farratges per als remugants

Presentació ELS FARRATGES. Jordi Maynegre Santaulària. Cinquè document.

Els concentrats

Presentació ELS CONCENTRATS, ADDITIUS, MINERALS I VITAMINES. Jordi Maynegre Santaulària. Sisè document.

Necessitats nutritives

Presentació ALIMENTACIÓ DE VAQUES DE LLET: INTRODUCCIÓ, INGESTIÓ DE MATÈRIA SECA, AIGUA I CÀLCUL DE NECESSITATS NUTRITIVES. Jordi Maynegre Santaulària. Setè document.

Racionament de vaques de llet

Presentació: RACIONAMENT DE VAQUES DE LLET. Jordi Maynegre Santaulària. Vuitè document.

Maneig de vedelles de reposició

Presentació: MANEIG VEDELLES DE REPOSICIÓ. Jordi Maynegre Santaulària. Novè document.

Seguiment alimentació vaques de llet

Presentació: SEGUIMENT ALIMENTACIÓ VAQUES DE LLET. Jordi Maynegre Santaulària. Desè document.

SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR BOVÍ

Presentació: SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR BOVÍ. Jordi Maynegre Santaulària. Onzè document.

SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR OVÍ I CABRUM

Presentació SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR OVÍ I CABRUM. Jordi Maynegre Santaulària. Dotzè document de la sèrie l'Explotació de Remugants, dins de l'apartat Conceptes Generals.

Instal·lacions vaques de llet

Presentació INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS EN VAQUES DE LLET. Jordi Maynegre Santaulària. tretzè document de la sèrie l'Explotació de Remugants, dins de l'apartat Conceptes Generals.