L'explotació de remugants

Instal·lacions vaques de llet

Presentació INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS EN VAQUES DE LLET. Jordi Maynegre Santaulària. tretzè document de la sèrie l'Explotació de Remugants, dins de l'apartat Conceptes Generals.

SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR OVÍ I CABRUM

Presentació SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR OVÍ I CABRUM. Jordi Maynegre Santaulària. Dotzè document de la sèrie l'Explotació de Remugants, dins de l'apartat Conceptes Generals.

SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR BOVÍ

Presentació: SANITAT I REPRODUCCIÓ DEL BESTIAR BOVÍ. Jordi Maynegre Santaulària. Onzè document.

Seguiment alimentació vaques de llet

Presentació: SEGUIMENT ALIMENTACIÓ VAQUES DE LLET. Jordi Maynegre Santaulària. Desè document.

Maneig de vedelles de reposició

Presentació: MANEIG VEDELLES DE REPOSICIÓ. Jordi Maynegre Santaulària. Novè document.

Racionament de vaques de llet

Presentació: RACIONAMENT DE VAQUES DE LLET. Jordi Maynegre Santaulària. Vuitè document.

Necessitats nutritives

Presentació ALIMENTACIÓ DE VAQUES DE LLET: INTRODUCCIÓ, INGESTIÓ DE MATÈRIA SECA, AIGUA I CÀLCUL DE NECESSITATS NUTRITIVES. Jordi Maynegre Santaulària. Setè document.

Els concentrats

Presentació ELS CONCENTRATS, ADDITIUS, MINERALS I VITAMINES. Jordi Maynegre Santaulària. Sisè document.

Els farratges per als remugants

Presentació ELS FARRATGES. Jordi Maynegre Santaulària. Cinquè document.

Etnologia ovina i cabrum

Presentació ETNOLOGIA OVINA I CABRUM. Jordi Maynegre Santaulària. Quart document

Complement formatiu Explotació remugants

Presentació COMPLEMENT FORMATIU I TERMINOLOGIA. Jordi Maynegre Santaulària.

Tercer document

Etnologia bovina

Presentació ETNOLOGIA BOVINA. Jordi Maynegre Santaulària.

Segon document

L'explotació de remugants

Les explotacions de remugants, aspectes generals. Jordi Maynegre Santaulària

Primer document.