Masticació

Document de divulgació. Temps de masticació en vaquí. A. Seguí, 1998.

Masticació 01Masticació 01 [299 Kb]