Millora maneig explotació a l'Alt Empordà

Proposta de millora del maneig d’una explotació de vaques de llet a l’Alt Empordà a partir de l’anàlisi de gestió integral. M. Nogué, 2008.