Pastura, ingestió

Article en francès. Models de previsió de la ingestió diària d’herba i de la producció de vaques pasturant. INRA, 2005.

R. Delagarde, M. O’Donovan. 2005. Les modèles de prévision de l’ingestion journalière d’herbe et de la production laitière des vaches au pâturage. INRA Prod. Anim., 18 (4), 241-253.

Pastura 08Pastura 08 [677 Kb]

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*