Racionament

Racionament vaques de llet

Conté taules de farratges, concentrats i minerals, càlcul de les necessitats nutritives (per a una vaca o per a un grup de vaques dins d'una explotació), plantejament de la ració (selecció d'aliments i preus) i càlcul de la ració a mínim cost.

Comprovació de racions

A partir d'una ració (components i quantitats) podem interpretar l'abast de la mateixa (energia, proteïna, minerals), el seu balanç, etc.

A partir de la composició d'una mescla de concentrats podem saber la seva potencialitat energètica i proteica.

D'un farratge si coneixem les dades de la valoració nutritiva (energia, proteïna - PDIN i PDIE - i unitats d'atipament - UE -) podem interpretar la potencialitat per produir llet, com a únic aliment farratger i saber la necessitat o no de complementació.

Formular pinso

Aplicació informàtica per a formular pinsos o concentrats de producció al mínim cost

Racionament vaques de llet (Menorca)

Racionar la pastura

Simulació de la gestió pràctica de la pastura. Altura herba, a l'entrada i a la sortida. Superficie necessària segons nombre de vaques

Racionament vaques de cria

Taules d'aliments, càlcul de necessitats, plantejament de la ració i resultats.

Aplicació de càlcul al mínim cost.

Per al càlcul de necessitats segueix INRA (2007)