Racionament alimentari

Llibre de divulgació a partir INRA 1978. Antoni Seguí, 1981.