Racionament alimentari vaques de llet

Llibre de divulgació sobre els principis bàsics del racionament alimentari de vaques de llet. Antoni Seguí, 1988.