RACIONAMENT (Fulls tècnics )

FT00_Producció i medi ambient

Full tècnic nº 0 amb el que donem inici a una sèrie de fulls tècnics sobre la producció de llet i medi ambient, fent un repàs de les normes de racionament, complementat amb exemples.

FT_0FT_0 [332 Kb]

FT01_Excrecions nitrogen

Full tècnic nº 1 sobre les equacions per determinar el N urinari i el N fecal, i dependències del racionament

FT_1FT_1 [618 Kb]

FT02_Emissions metà

Full tècnic nº 2 sobre les emissions de metà, equacions i dependència del racionament.

FT_2FT_2 [521 Kb]

FT03_Normes bàsiques del racionament (Ingestió)

Full tècnic nº 3: la ingestió i la producció de llet al llarg del cicle de lactació.

FT_3FT_3 [610 Kb]

FT04_Normes bàsiques de racionament (Ingestió i taxa de substitució)

Full tècnic nº 4: entendre què significa la taxa de substitució (la quantitat de farratge que deixa de menjar per la incorporació de concentrats) a través d’un exemple.

FT_4FT_4 [656 Kb]

FT05_Exemples càlcul racions

Full tècnic nº 5: comprovar els resultats del càlcul de racions per a una vaca en diferents setmanes de lactació.

FT_5FT_5 [576 Kb]

FT06_Els farratges

Igual que la vaca passa per diferents estats en el seu cicle productiu, els farratges també, i s’ha de saber de quin farratge i de quin estat vegetatiu

FT_6FT_6 [493 Kb]

FT07_Balanç proteic ruminal

Concepte del BPR, balanç proteic ruminal. Exemples en farratges.

FT_7FT_7 [586 Kb]

FT08_Solver

Primer exemple resolució a partir del SOLVER

FT_8FT_8 [718 Kb]

FT09_Solver

Un altre exemple del procediment de resolució SOLVER

FT_9FT_9 [707 Kb]

FT10_Ingestió_equacions

Es repassen les equacions d'ingestió emprades a l'aplicació EXCEL Racionament de vaques de llet, amb especial èmfasi en la nova equació Allen (2019)

Allen MS, Sousa DO, VandeHaar J. 2019. Equations to predict feed intake response by lactating cows to factors related to the filling effect of rartions. J. Dairy Sci. 102: 7961-7969 (https://doi.org/10.3168/jds.2018-16166)

FT_10FT_10 [339 Kb]

FT11_Racionar al postpart

Un exemple de la dificultat de racionar al postpart.

FT_11FT_11 [588 Kb]

FT12_Solver solucions

Es comparen els resultats de dues resolucions per a una vaca a la 2a i a la 20a setmanes de lactació

FT_12FT_12 [579 Kb]

FT13_Racionament en verd

Full tècnic sobre el racionament en verd (pastura o ad libitum), i les dejeccions (N i metà).

Dedicat a Antonio Allés de Olives, desmitificant el verd

A. Allés, enginyer agrònom, director de Sa Granja, i des de fa anys ensenya als alumnes que la vaca menja molts kg en verd...

FT_13FT_13 [729 Kb]

FT14_Respostes a la ració

Un exemple de les respostes d'una ració a la salut de la vaca i a la preservació del medi.

FT_14FT_14 [617 Kb]

FT15_Els farratges

Un exemple de com intentar formular a partir dels farratges, que són els que marquen el ritme i els límits.

FT_15FT_15 [677 Kb]

FT16_Ensitjat de blat de moro

Amb els valors de l'ensitjat de blat de moro de les taules es formulen una sèrie de racions, sempre com a farratge principal, i s'indiquen els resultats

FT_16FT_16 [211 Kb]

FT17_Fenc d'alfals

Full tècnic on es pot veure la potencialitat del fenc d'alfals en diferents estats vegetatius

FT_17FT_17 [183 Kb]

FT18_Racions amb fenc d'alfals

A partir de les dades de les taules es formulen racions amb fenc d'alfals com a farratge principal

FT_18FT_18 [187 Kb]

FT19_Fenc de veça i racions

Exemples de racions amb fenc de veça. Potencialitat d'aquest farratge.

FT_19FT_19 [186 Kb]

FT20_Ensitjat raigràs i racions

Potencialitat de l'ensitjat de raigràs i racions

FT_20FT_20 [193 Kb]

FT21_Ensitjats cereals

Algunes racions amb ensitjats de cereals

FT_21FT_21 [196 Kb]

FT22_Notes formulació

Full tècnic 22, en el qual es resumeixen alguns canvis fets en el plantejament i la manera en que ho resolem

FT_22FT_22 [121 Kb]

FT23_Valor nutritiu de l'enclova

Full tècnic sobre el valor nutritiu de l'enclova (hedysarium coronarium) en base a les dades de SA GRANJA, Maó (Menorca).

FT_23FT_23 [166 Kb]

FT24_Potencialitat productiva de l'enclova 1r any

Full tècnic sobre la potencialitat de l'enclova de primer any, en tots els seus estats vegetatius en verd

FT_24FT_24 [120 Kb]

FT25_Potencialitat de l'enclova segon any

Full tècnic sobre la potencialitat productiva de l'enclova de segon any, en tots els seus estats vegetatius

FT_25FT_25 [122 Kb]

FT26_Potencialitat enclova ensitjada

Full tècnic sobre la potencialitat de l'enclova ensitjada - bolles o encintada i trinxera - valors d'una sèrie de dades de diferents ensitjats

FT_26FT_26 [99 Kb]

FT27_Racions amb enclova (1)

Full tècnic d'algunes racions amb enclova, com a principal farratge

FT_27FT_27 [119 Kb]

FT28_Racions amb enclova (2)

Full tècnic d'algunes racions amb enclova, com a principal farratge

FT_28FT_28 [145 Kb]

FT29_Racions amb enclova (3)

Full tècnic d'algunes racions amb enclova, com a principal farratge

FT_29FT_29 [153 Kb]

FT30_Prats i pastura

Resum i comentaris a l’article: «Les prairies, une richesse et un support d’innovations pour des élevages de ruminants plus durables et acceptables. Michaud A., Plantureux S., Baumont R., Delaby L., INRAE Prod. Anim., 2020, 33 (3), 153-172. »

FT31_Pastura i AG a la llet

Resum sobre els àcids grassos a la llet de les vaques alimentades amb farratge verd. A partir INRA-2018

FT32_Valoració sensorial farratges conservats

Apunts sobre com reconeixer la MS i valorar sensorialment els farratges conservats