Racionament pre i post part

Llibre sobre esquemes a seguir per al racionament en el pre i postpart de vaques de llet. Antoni Seguí, 1987.