Resultats gestió econòmica

Resultats gestió econòmica (2010)

Article. Resultats de la gestió econòmica a les explotacions de Catalunya, 2010. Frisona Española, 2011.

Resultats gestió econòmica (2006 -2008)

Article. Resultats de la gestió econòmica, explotacions de Catalunya, de 2006 a 2008. Frisona Española, 2009.

Resultats gestió econòmica grups europeus (2006)

Article. Comparació de resultats de la gestió econòmica de les explotacions de vaques de llet a Europa. Frisona Española, 2006.

Evolució resultats (2002-2005)

Article. Evolució del resultats econòmics d'un grup d'explotacions (2002 a 2005). Frisona Española, 2006.