Seguiment del racionament

Contingut

 El SEGUIMENT DEL RACIONAMENT es pot fer de moltes maneres, aquí hi ha tres carpetes que informen del seguiment.


CONDICIÓ CORPORAL (s'inclou un ampli resum del mètode)


UREA (s'inclou aquest seguiment i múltiples artícles de referència)


BUINES (s'inclou alguna interpretació visual de com fer el seguiment)