Visites explotacions i zones

Visita explotació vaques de llet. Brescia

Visita explotació vaques de llet. Gavezoli. Brescia, 2004

Visita explotació vaques de llet. Brescia

Visita explotació vaques de llet. Caseificio S. Antonio. Brescia, 2004

Visita explotació vaques de llet. Planta Biogàs.

Visita explotació vaques de llet. Planta Biogàs. Brescia, 2004

Visita explotació normandes a Bretanya

Explotació “Les Tronchais”, a Irodouer. 2003 

Visita explotació frisones a Bretanya

Explotació “Tromelin”, a Sizun (Finisterre), 2003.

Visita estació experimental

Estació experimental de Trévarez (Bretanya). 2003.